Wspólne akcje myśliwych i Totalizatora Sportowego

kuropatwyBW sobotę 22.12.2012 r. pracownicy Totalizatora Sportowego wraz z członkami koła łowieckiego Kania" rozwieźli budki dla kuropatw, zakupione przez Totalizator Sportowy. W sumie ustawiliśmy w miejscach występowania kuropatw 12 budek. Wszystkie zostały zaopatrzone w zboże, które sukcesywnie bedzie uzupełniane. Przygotowno również marchew, która zostanie rozwieziona w miejsca bytowania zajęcy w momencie, gdy wyniknie taka potrzeba. Dziękujemy Totalizatorowi Sportowemu a szczególnie pracownikom szczecińskiego oddziału tejże firmy za zaangażowanie w pomoc zwierzynie w trudnych zimowych czasach. Zarówno wkład finansowy, jak i fizyczne uczestnictwio w akcji, przyniesie wiele dobrego środowisku a zarazem satysfakcję sponsorowi.

 

kuropatwyC      kuropatwyD 

  

 

 

NasadzeniaXIITotalizator Sportowy jako spółka odpowiedzialna społecznie prowadzi również działania ekologiczne. Grupa pracowników Oddziału Szczecin wraz z Kołem Łowieckim „Kania” ze Szczecina tworzy warunki bytowania dla rodzimych gatunków zwierzyny drobnej, takich jak zając i kuropatwa. Na terenach nieużytkowanych rolniczo, mieszczących się w obwodzie działania Koła Łowieckiego „Kania” wzbogacamy ekotony polno–leśne poprzez nasadzenia krzewów i drzew w ilości ponad 2000 szt. Są to rośliny takie jak głóg, tarnina, jarzębina drzewa owocowe i in. Kolejnym etapem naszych działań jest budowa budek dla kuropatw oraz dokarmianie zwierzyny drobnej zimą. Została zakupionaSadzenieXII marchew dla zajęcy i pszenica dla kuropatw. Cała akcja jest prowadzona w ścisłej współpracy Totalizatora Sportowego Oddziału Szczecin i Koła Łowieckiego „Kania” ze Szczecina. Nasze działania mają na celu utrzymanie obecnego stanu populacji zajęcy, kuropatw i innej zwierzyny drobnej na określonym terenie, natomiast w dalszej perspektywie zwiększenie ich liczebności. Nowe nasadzenia roślin wzbogacą istniejące remizy, stanowiące dla zwierząt dziko żyjących odpowiednie warunki osłonowe, pokarmowe oraz warunki odpowiednie do rozmnażania. Całość finansowana jest przez Totalizator Sportowy.

Darz Bór
Bogusław Bryczkowski
Koło Łowieckie KANIA

 

 

Jeżeli i Waszym kole prowadzi się takie akcje, podzielcie się tymi informacjami z innymi. Prześlijcie zdjęcia i krótki opis do Poradnika Łowieckiego.

 Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP