Dane statystyczne o polskim łowiectwie

  Przełom każdego roku jest okazją do wszelkiego rodzaju podsumowań i porównań z minionym okresem. Spróbujmy więc spojrzeć na statystykę dotycząca łowiectwa i zastanowić się nad zachodzącymi zmianami.

  W XII.2012 Główny Urząd Statystyczny opublikował kolejne informacje i opracowania statystyczne dotyczące łowiectwa. Dane te zawarte są w opracowaniu dotyczącym leśnictwa i dostępne są w internecie pod adresem - www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_lesnictwo_2012.pdf jako plik pdf.

 

  W opracowaniu przedstawiono dane dotyczące m. in. Członków PZŁ, kół łowieckich, obwodów, zwierzyny łownej, odstrzałów, odłowów i kłusownictwa. Znajdziemy tam o wiele więcej ciekawych informacji. Chętnych zapraszam do zapoznania się z tym zestawieniem i porównania także innych danych statystycznych niż tylko te omówione poniżej.

 

Zacznijmy od statystyki "osobowej"

 

  W marcu 2012r do PZŁ należało 113178 myśliwych. W roku 2000 było nas 100236. W ciągu 12 lat przybyło nas zaledwie 12942! Jest to nieco ponad tysiąc osób rocznie i co ciekawe statystyka ta nie wykazuje większych odchyleń w poszczególnych latach. Prognoza nasuwa się więc taka, że i w najbliższych latach tendencja ta nie zmieni się.

 

statystykagus


  Zestawienie GUS-u w pewnym stopniu jest nieczytelne. Otóż liczba myśliwych to dane z kolumny "Członkowie" w tabeli "Koła łowieckie". Nie jest więc jednoznaczne, czy w tej liczbie ujęto myśliwych bez przynależności do kół łowieckich. Brakuje też wyjaśnienia, czy dane uwzględniają przynależność niektórych myśliwych do dwóch lub więcej kół.


  Cała tabela nosi tytuł "Koła i członkowie Polskiego Związku Łowieckiego oraz obwody łowieckie" co sugeruje, że podane dane dotyczą wszystkich myśliwych – członków PZŁ.

 

Koła łowieckie
2000r – 2492 kół łowieckich
2012r – 2536 kół łowieckich
Liczba kół przez ostatnie 12 lat nie uległa radykalnym zmianom.

 

Powierzchnia obwodów

2000r – 25277,3 tys. ha
2012r – 25401,8 tys. ha
Mimo urbanizacji kraju, budowy wielu nowych osiedli, domów oraz rozwoju sieci dróg i autostrad ogólna powierzchnia obwodów łowieckich nieznacznie wzrosła.

 

Dane szacunkowe dotyczące stanu populacji ważniejszych gatunków zwierząt łownych

 

Gatunek

Rok 2000

Rok 2012

Wzrost/spadek w okresie 12 lat

Łosie

2076 szt.

11714 szt.

wzrost o ok. 546%

Daniele

9050 szt.

27225 szt.

wzrost o ok. 300%

Muflony

1725 szt.

2766 szt.

wzrost o ok. 160%

Jelenie

117,5 tys. szt.

203,0 tys. szt.

wzrost o ok. 172,8%

Sarny

597,1 tys. szt.

829,0 tys. szt.

wzrost o ok. 138,9%

Dziki

118,3 tys. szt.

255,8 tys. szt.

wzrost o ok. 216,2%

Lisy

145,1 tys. szt.

209,2 tys. szt.

wzrost o ok. 144,2%

Zające

551,4 tys. szt.

601,7 tys. szt.

wzrost o ok. 109,1%

Bażanty

263,7 tys. szt.

457,0 tys. szt.

wzrost o ok. 173,3%

Kuropatwy

345,6 tys. szt.

292,2 tys. szt.

spadek o ok. 15,3%


Tyle w wielkim skrócie niektóre dane statystyczne. Lektura całego zestawienia nasuwa jeszcze sporo ciekawych wniosków, ale temat ten zostanie rozszerzony innym razem.

 

Żródło - Główny Urząd Statystyczny - opracowanie

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP