Wiosenne polowania na kaczory

   Wiosenne polowania na kaczory pamiętają już tylko starsi myśliwi. Odbywały się one od marca do maja, przy czym okresy polowań zmieniały się i nie zawsze obejmowały te trzy miesiące. Bywały okresy, gdzie jak obecnie wiosenne polowania nie były dozwolone.

   Warto jednak zastanowić się nad zasadnością wstrzymania wiosennych polowań na kaczory krzyżówek. Zaczyna się okres godowy i jest to najlepsza pora do obserwacji kaczek i ich zachowań. Powszechnie wiadomo, że kaczory krzyżówek należą do niezwykle aktywnych „kochanków”. Są natarczywe w miłosnych zalotach a żeby pozbyć się swojej seksualnej energii potrafią kopulować z wieloma kaczkami, także z samicami innych gatunków. Energia nie opuszcza ich nawet wtedy, gdy pierwsze kaczki zaczynają składanie i wysiadywanie jaj. Wiosną możemy obserwować ich natrętne wobec samic zachowania i przemożną chęć kopulowania. Doprowadza to czasami do niszczenia lub wychłodzenia jaj, kiedy wysiadująca kaczka zmuszona jest do ucieczki przed natrętnym i agresywnym kaczorem.

   Być może nie dochodziłoby do takich sytuacji, gdyby zachowane były właściwe proporcje płciowe w grupach kaczek na określonym terenie. Dawne wiosenne polowania na kaczory w żaden sposób nie wpływały na zmniejszenie się lęgów. Eliminowały jedynie nadmiar osobników męskich i pozwalały kaczkom na spokojne wysiadywanie jej i wychowywanie młodych. Kaczory krzyżówek po spełnieniu swoich „małżeńskich obowiązków” nie biorą udziału w wysiadywaniu i wychowaniu młodych kacząt, tak więc ograniczone wiosenne odstrzały kaczorów nie miały wpływu na przyrost danej populacji.

 

   Poniższe zdjęcia przedstawiają zachwianie proporcji płciowej wśród kaczek krzyżówek w okresie lutego. Wyraźnie widać przewagę kaczorów nad kaczkami. Oczywiste jest, że w takiej sytuacji nie wszystkie kaczory mają szansę dobrać się w pary a ich nadmierny popęd seksualny doprowadza do częstych kłótni, prób odbicia kaczki partnerom, czy nawet prób kopulacji z kaczkami, które zaczynają wysiadywanie już zniesionych jaj.

 

   Zdjęcia został wykonane w lutym w ciągu trzech kolejnych dni i przedstawiają proporcje kaczorów do kaczek w obserwowanych grupach. Żółtymi strzałkami oznaczono samce a czerwonymi samice. Podobne proporcje występują w całych rejonie, na akwenach wodnych, na których przebywają krzyżówki.


   Pierwsze zdjęcie przedstawia grupę 11 krzyżówek. Tylko 3 z nich to samice. Statystycznie przypadają więc prawie trzy kaczory na jedną kaczkę.

 

  

proporcje1

 

 

   Drugie zdjęcie zrobione następnego dnia to grupa kaczek 9 krzyżówek, wśród których widzimy jedynie 2 samice. Proporcja: ponad 3 kaczory przypadające na 1 kaczkę.

 

proporcje3

 

   Trzecie zdjęcie wykonane w kolejnym dniu to grupa 16 kaczek. Proporcja: 10 kaczorów i 6 kaczek.

W okresie godowym (wiosną) możemy zaobserwować zachwianie się odpowiednich proporcji płci wśród kaczek.  

 

proporcje2

 

    W niektórych rejonach kaczorów jest zdecydowanie zbyt wiele. Czy w takiej sytuacji odstrzał części populacji samców miałby wpływ na lęgi? Wydaje się, że nie. Wręcz, jak wspomniałem wyżej, zbyt wielka ilość kaczorów może doprowadzić do agresywnych zachowań wobec kaczek, które już zaczynają wysiadywanie jaj, dlatego być może wczesne odstrzały kaczorów pozwoliłyby kaczkom na spokojniejsze lęgi.

 

kaczki

 

Zapraszam do nadsyłania zdjęć i opisów z obserwacji prowadzonych w Waszych obwodach.

 

Daj się odnaleźć

Wspomnienia z kniei

Ankiety łowieckie

Pogotowie postrzał.

TOP